Home Publication DITA E LIRISE FISKALE 2016

DITA E LIRISE FISKALE 2016

PUBLIKIM I RI 

Nisma ALTax (Albanian Taxation Center) prezanton për herë të katërt, llogaritjen e barrës tatimore, për secilin qark në Shqipëri duke bërë edhe klasifikimin  për barrën më të ulët dhe barrën tatimore më të lartë. Kjo barrë tatimore krahasohet edhe në aspektin ndërkombëtar me barrën tatimore të vendeve të rajonit ballkanik.

Qëllimi i prezantimit të këtij vlerësimi është tërheqja e vëmendjes së politikës dhe studiuesve, medias fiskale, politikes fiskale dhe administrimit, si dhe kritikëve që mund të rezervojnë komente për vlerësimin apo kanë pyetje në lidhje me llogaritjet dhe faktet e prezantuara në dokument.

ALTAX

MARS 2016

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here