TVSH DHE RIMBURSIMI, 2010-2015

  • TVSH (mln. lek)
  • RIMBURSIMI TVSH (mln.LEK)
  • One
  • Two

Editor Picks

Te Tjera

Financing needs, firms and jobs

The effects of financial crisis on aggregate employment at the firm or state level, it is generally silent about within-firm dynamics and labor reallocation....

Was the economic slowdown cyclical or structural in Albania and Balkan countries?

The answer to this question is important to determine the appropriate policy mix and sequencing of supportive macroeconomic policies and structural reforms to lift...

Mjetet duhet të justifikojnë qëllimin e luftës antievazion

Qeveria italiane këtë fillim viti e filloi luftën ndaj evazionit fiskal nëpërmjet miratimit të masave që i konsideron si më të vlefshmet për të...

Integrating Tax Policy and Revenue Administration Reforms

Robust public finances are one way to create such resilience. The question is: How can countries build tax capacity to sow the seeds of a...

Reduktim i TVSH për energjinë elektrike?

Në ambientin ekonomik dhe politik shqiptar, ku debatohen cështjet fiskale ka një dyzim në lidhje me efektivitetin e TVSH-së, në rast se do të...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here